Marten Klasema

Waterschrijver

315.Klasema

Klasema, Marten (Drachten 12 mei 1912 - Leersum 1 nov. 1974), ingenieur. Was, na in 1937 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, korte tijd werkzaam bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Was meermalig Elfstedentochtrijder en maakte jarenlang deel uit van de Nationale Atletiekploeg voor de Olympische Spelen. Werkte sinds 1938 bij de Dienst der Zuiderzeewerken in Den Haag, Kampen, Urk en Enkhuizen. Had een belangrijk aandeel bij het herstel van de door oorlogshandelingen vernielde Wieringermeerdijk in 1945 en het dijkherstel op Schouwen-Duiveland in 1953. Hij volgde in 1967 F.L. van der Bom op als Hoofdingenieur-Directeur, welke functie van 1972 tot 1975 werd waargenomen door J. Middelburg en in 1975 werd overgedragen aan W.F. Hooning. Klasema was internationaal erkend als deskundige op het gebied van de dijkbouw. Schreef o.m. Bedijking van Zuidelijk Flevoland (1961) en een historisch overzicht van de Zuiderzeewerken onder de titel Vijftig Zuiderzee­jaren (met J.Th. Thijsse, J.J. Weeda, J. Middelburg en J.C. le Nobel; 1969). Zie ook: J.B. Schijf. Ref.: ING 1974 n49 p974, LW 1961 n4 p136-138, LW 1967 n5 p239-240, LW 1974 n11 p17, WW p16, ZJI.

Alle rechten voorbehouden