Johan Cornelis le Nobel

Waterschrijver

Gemaal Colijn

Electrisch gemaal Colijn, Ketelhaven (fotoarchief Heemraadschap Fleverwaard).

Alle rechten voorbehouden

Nobel, Johan Cornelis le * (Den Haag 20 sep. 1906 - Den Haag 12 feb. 1985; begraven op Oud Eik en Duinen), ingenieur. Werkte, na in 1929 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, bij de Dienst der Zuiderzeewerken in Den Haag, van 1957 tot 1971 als hoofd van de afdeling Kunstwerken. Voor de vierde druk van het leerboek Waterbouwkunde door M.B.N. Bolderman en A.W.C. Dwars schreef hij deel 4: Bruggen (1949). Schreef diverse artikelen in technische tijdschriften met name over sluizen en gemalen, zoals: ‘Kunstwerken in de Noordoostpolder’ (1948), ‘De kunstwerken in de bedijking van Oostelijk Flevoland’ (1959), ‘De kunstwerken in de bedijking van Zuidelijk Flevoland’ (1966) en ‘Deuren in de dijk; de sluizen in de noordelijke afsluiting van de Markerwaard’ (1971). Zie ook: F.L. van der Bom, C.J. van den Bout, Marten Klasema.

Alle rechten voorbehouden