Cornelis Hermanus de Jong

Waterschrijver

Stevinsluizen

De Stevinsluizen in de Afsluitdijk in aanbouw (Batavialand, collectie J. Dijk II, nr. F 00154).

Alle rechten voorbehouden

Jong, Cornelis Hermanus de (Terschelling 9 apr. 1919 – Leidschendam 8 nov. 1993), ingenieur. Werkte, na in 1948 aan de Technische Hogeschool in Delft te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur, tot zijn pensionering bij de Dienst der Zuiderzeewerken in Den Haag, vanaf 1965 als hoofd van de afdeling wiskunde. Van zijn publicaties noemen we: Het onderzoek ten behoeve van de waterhuishouding van het IJsselmeer (1961).

Alle rechten voorbehouden