Jan Lely

Waterschrijver

366.J. Lely

Lely, Jan (oudste zoon van Cornelis Lely; Leiden 20 juni 1883 - Nootdorp 20 mrt. 1945), ingenieur. Werkte, na zijn opleiding aan de Technische Hogeschool te Delft, bij Rijkswaterstaat in verschillende functies. Schreef enkele artikelen in De Ingenieur. Volgde in 1918 I.A. Lindo op als directeur van Gemeentewerken van Den Haag. In 1930 volgde hij J.A. Ringers op als directeur en hoofduitvoerder van de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken (MUZ). Hij kwam bij een bombardement om het leven. Ref.: HNJ, ING 1945 pA130, WG, WID1, WP7, ZJI.

Noot van de redactie: zie ook Jan Lely (1883-1945).

Alle rechten voorbehouden