Karl Albert Bazlen

Waterschrijver

Enkhuizen

De haven van Enkhuizen in de jaren dertig (Batavialand, collectie K.A. Bazlen).

Alle rechten voorbehouden

Bazlen, Karl Albert (Zürich in Zwitserland 20 mei 1903 - Den Haag 21 feb. 1987), ingenieur. Studeerde na zijn opleiding aan de TH te Stuttgart in 1927 af aan de TH in Delft. Was daarna tot 1962 werkzaam bij de Dienst der Zuiderzeewerken in Den Haag. Schreef o.m. Zuiderzeeland; nieuw land in wording (1952) en technisch-wetenschappelijke artikelen in de vaktijdschriften waaronder 'Vijfentwintig jaar Afsluitdijk' (1957). Ref.: LW 1962 n3 p88.

Noot van de redactie: Bij Batavialand berust het archief van K.A. Bazlen (collectie 451). De inventaris is te raadplegen via onderstaande link. Daarnaast heeft Batavialand een collectie foto's van het Zuiderzeegebied die door Bazlen zijn vervaardigd. 

Alle rechten voorbehouden