Johan Volkers

Waterschrijver

613.Volkers

Volkers, Johan (Zutphen 21 juli 1904 - Ruurlo 1 sep. 1973), ingenieur. Werkte, na in 1928 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, enkele jaren bij het Waterschap de Regge te Almelo. Was sinds 1930 werkzaam bij Rijkswaterstaat, achtereenvolgens te Brielle, Middelburg, Assen en Haarlem. Was in 1945 gedetacheerd bij de Dienst Droogmaking Walcheren. Volgde in 1962 P.Ph. Jansen op als Hoofdingenieur-Directeur van de Deltadienst en droeg deze taak bij zijn pensionering in 1969 over aan H.A. Ferguson. Ref.: DBD 1969 n50 p515, ING 1962 pA677, ING 1973 n42 p836, LW 1962 n5 p184, WID6, WWN63.

Alle rechten voorbehouden