Antonie Wiebes

Waterschrijver

Walcheren 1945

Droogmaking van Walcheren, 1945 (bron: Blazer, Carel / Nationaal Archief, ANEFO).

Wiebes, Antonie (Oud-Beijerland 12 juli 1903 – Den Haag 21 okt. 1973), ingenieur. Was, na in 1926 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, in dienst van Rijkswaterstaat. Werkte vanaf 1933 bij het Bruggenbureau, in 1945 bij de Dienst Droogmaking Walcheren, sinds 1946 bij het Arrondissement Vlissingen en sinds 1954 bij de Directie Zuid-Holland, van 1956-1968 als Hoofdingenieur-Directeur. Hij schreef in De Ingenieur: 'Het herstel van het behouden gedeelte van de Westkapelse dijk' (met H.A. Ferguson; 1948) en 'De vernieuwing van het buitenhoofd der grote schutsluis te Veere' (1951).

Alle rechten voorbehouden