Adriaan Volker

Waterschrijver

Prof. Volker bij de gedenksteen

Prof. Adriaan Volker achter de gedenksteen voor hem en dr. ir. P.P. Jansen bij de Hachirogatapolder in Japan (collectie Adriaan Volker, Erfgoedpark Batavialand te Lelystad).

Alle rechten voorbehouden

Volker, Adriaan (Rotterdam 3 juli 1917 - Zoetermeer 3 sep. 2000), ingenieur, hoogleraar. Bracht een deel van zijn jeugd door in Le Havre en studeerde in 1940 af als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool te Delft. Werkte daarna tot 1956 bij de Dienst der Zuiderzeewerken in Den Haag. Bracht in 1954, met Pieter Philippus Jansen, advies uit over de inpoldering van de Hachirogata-lagune in Japan. Werd in 1956 hoofd van de Dienst voor de Waterhuishou­ding van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde en droeg bij aan de activiteiten van de Commissie voor Hydrologisch Onder­zoek TNO en de oprichting van de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Was in 1957 mede-oprichter van het IHE en gaf tot 1992 colleges Polders en Hydrologie aan studenten uit ontwikkelingslanden. Was van 1965 tot 1982 buitengewoon hoogleraar hydrologie aan de Technische Hogeschool te Delft. Ontving in 1984 de International Hydrology Prize van de IAHS, Unesco en WMO. Schreef o.m. 'Geohydrologische gesteldheid van het oude land langs de Noordoostpolder, tussen Lemmer en Blokzijl' (1948), 'Het randmeer langs de Veluwe' (1954), 'De Afsluitdijk 1932-1982' (1982) en 'De twee belangrijkste uitdagingen in de geschiedenis van de waterbeheersing en de inpoldering in Nederland' (1995) en was voorzitter van de commissie die het boek Leefbaar Laagland (1993) uitgaf. Ref.: LW 1965 n2 p107, LW 2000 n10 p10, Opinie 11 okt. 2000.

Alle rechten voorbehouden