Maximiliaan de Bruijn

Waterschrijver

Haringvlietdam

De Haringvlietdam is het zesde bouwwerk van de Deltawerken. De dam sluit het Haringvliet af en ligt tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee bij de monding van het Haringvliet in de Noordzee (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken).

Bruijn, Maximiliaan de (Rotterdam 18 juli 1896 - Wenum-Wiesel 24 feb. 1977), ingenieur. Studeerde in 1922 af aan de Technische Hogeschool in Delft. Werkte bij Rijkswaterstaat, vele jaren bij de Directie Benedenrivieren, laatstelijk bij de Deltadienst als hoofd van de afdeling Delta­werken Noord. Schreef o.m. De afdamming van de Brielse Maas (1949-1951), De betekenis van de stormvloedkering aan de mond van de Hollandse IJssel (1957) en De afsluiting van het Haringvliet (1958).

Alle rechten voorbehouden