Hendrik van der Tuin

Waterschrijver

Oosterscheldekering

De Oosterscheldekering (foto I.J.M. van Diepen-Neven).

Alle rechten voorbehouden

Tuin, Hendrik van der (roepnaam: Henk; Leiden 15 juni 1927 – Schuddebeurs 11 jan. 2012), ingenieur. Studeerde in 1955 af als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft. Werkte sinds 1956 bij de Deltadienst van Rijkswaterstaat, eerst bij de Waterloopkundige Afdeling, sinds 1966 als hoofdingenieur bij de Directie Afsluitingswerken. Was sinds 1971 werkzaam bij de Directie Noordzee, later als hoofd van het district Zuidwest-Nederland te Dordrecht. Schreef een aantal onderzoeksrapporten en artikelen in Land en Water en De Ingenieur waaronder: De Deltawerken (1965).

Alle rechten voorbehouden