Jan Herman Riemersma

Waterschrijver

Dam_Ameland_Bosatlas_1877

De dam van Holwerd naar Ameland kwam gereed in 1872. De kaart is afkomstig van de Bosatlas van 1877. Bij stormen in 1881 en 1882 raakte de dam zwaar beschadigd; daarna werd deze niet langer gebruikt en raakte het bouwwerk in verval (bron: Pieter Roelf Bos - Bosatlas 1877, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86508981).

Riemersma, Jan Herman (Menaldum 10 dec. 1860 - Giekerk 1 aug. 1942), onderwijzer. Werkte vele jaren als onderwijzer en schoolhoofd in Giekerk. Was zeer verdienstelijk op maatschappelijk gebied en had grote belangstelling voor Frieslands verleden. Schreef een aantal artikelen w.o. ‘De terpen in Nederland’ (1892), ‘De landaan­winning in de Friesche Wadden en de verbinding van Ameland met de Friesche wal’ (1901) en ‘De Lauwerszee’ (1901). Ref.: EF.

Alle rechten voorbehouden