Andries Theun van Veen

Waterschrijver

Den Helder, Texel en Marsdiep

Het Marsdiep, met Den Helder en een deel van Texel, gefotografeerd vanuit de ruimte (NASA, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6966710).

Veen, Andries Theun van (Groningen 13 mei 1869 – Bloemendaal 21 feb. 1952), waterbouwkundige. Was in dienst van Rijkswaterstaat als opzichter in achtereenvolgens Gennep, Alphen aan den Rijn, Velsen, Den Helder, Sneek en Velsen. Van hem zijn twee publicaties bekend: Geschiedenis van en eenige beschouwingen over het Marsdiep c.a. (Zeegat van Texel) (1909) en Het Marsdiep c.a. (Zeegat van Texel): nadere beschouwingen in verband met de afsluiting van de Zuiderzee (1929).

Alle rechten voorbehouden