Cornelis Willem Lely

Waterschrijver

365.C.W.Lely2

Lely, Cornelis Willem (tweede zoon van Cornelis Lely; roepnaam: Wim; Deventer 9 juni 1885 - Aintree bij Liverpool 8 apr. 1932), ingenieur. Studeerde waterbouwkunde en promoveerde aan de Technische Hogeschool te Delft op De invloed van de Zuiderzee op de stormvloedstanden langs de Friesche kust (1921). Was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Werkte aan verschillende waterstaatswerken en ontwierp de plannen voor de Maaskanalisatie: Rapport betreffende de verbetering van de Maas voor groote afvoeren (1926). Werd in Engeland bij verrassing door een sneltrein overreden. Zijn werk aan de kanalisatie van de Maas werd voortgezet door J.W. de Vries. Ref.: AWN3, GWG, ING 1932 n25 pA221-A224, TWG 1996 p5, TWG 2002 n2 p39-46, WG, WP7, ZJI.

Alle rechten voorbehouden