Jhr. Robert Rudolf Lodewijk de Muralt

Waterschrijver

415.R.R.L.de Muralt

Muralt, Jhr. Robert Rudolf Lodewijk de (Utrecht 9 mei 1871 - Den Haag 7 nov. 1936), ingenieur, burgemeester. Was, na zijn studie aan de Polytechnische School in Delft, werkzaam bij achtereenvolgens Rijkswaterstaat, de spoorwegen in Nederlands-Indië, het waterschap Schouwen en als directeur van het Technisch Bureau Zeeland te Zierikzee. Was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Uitvinder van betonelementen voor verhoging en verdediging van zeedijken. Was lid van de gemeenteraad en Tweede Kamer. Woonde daarna in Den Haag en was van 1922 tot 1928 burgemeester van Borculo. Schreef artikelen over bruggenbouw, polderbemaling en zeeweringen w.o. ‘Dijk- en oeverwerken van gewapend beton volgens het 'Systeem De Muralt' ‘(1913). Ontving voor zijn bijzondere verdiensten de gouden Conradmedaille van het KIVI. Zie ook: A.A. Meijers. Ref.: BNE, M.P. de Bruin, Waken en bewaren (1981), EZ, ING 1936 n49 p397-400, WBV, WID1, WG, ZJI.

Alle rechten voorbehouden