Jan Johan Pannekoek van Rheden

Waterschrijver

Beneeden_rivier_de_Maas (1)

De monding van de Maas, ca. 1769. De Maasmond wordt gevoed door de Oude Maas (zuidoost) en de Nieuwe Maas (noordoost, op de kaart Merwe genoemd) (Door Izaak Tirion en Melchior Bolstra - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2008007).

Pannekoek van Rheden, Jan Johan (Batavia Nederlands-Indië 2 mrt. 1876 – Haarlem 2 juni 1945), geoloog. Werkte als geoloog bij de Rijks Geologische Dienst in Haarlem en schreef in de periode van 1919 tot 1942 een aantal bijzondere artikelen op het gebied van de riviermorfologie: Een bijdrage tot onze kennis omtrent de geologische geschiedenis der Geldersche Vallei (1939), Over het ontstaan der rivier-meanders (1941) en Over de reconstructie van voormalige rivierloopen (1942).

Alle rechten voorbehouden