Cornelis Hendrik Edelman

Waterschrijver

163.Edelman, C.H.

Edelman, Cornelis Hendrik (roepnaam: Cees; Rotterdam 29 jan. 1903 - Wageningen 15 mei 1964), mijnbouwkundig ingenieur, bodemkundige, hoogleraar. Studeerde in 1924 af aan de Technische Hogeschool te Delft. Was sedimentologisch-petrologisch onderzoeker en van 1929 tot 1933 conserva­tor van het Geologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde cum laude op Petrologische provincies in het Nederlandsche Kwartair (1933). Volgde in 1933 Johan van Baren op als hoogleraar in de mineralogie, petrologie, geologie en agrogeologie aan de Landbouwhogeschool te Wage­ningen en was sinds 1945 directeur van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen. Ontving in 1946 een eredoctoraat van de Universiteit van Gent. Zie ook: A.W. Vlam: BJ65, BWN1, PKN, WID5-6, WWN63.

Alle rechten voorbehouden