Bastiaan Verhoeven

Waterschrijver

Verhoeven en Volker

Bastiaan Verhoeven (midden) en Adriaan Volker tijdens een werkbezoek in het buitenland (bron: Erfgoedpark Batavialand, collectie Adriaan Volker).

Alle rechten voorbehouden

Verhoeven, Bastiaan (Rijswijk NB 14 dec. 1917 – Ens 18 feb. 2001), bodemkundige, hoogleraar. Werkte, na zijn studie aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, als landbouwwetenschappelijk onderzoeker bij de Directie Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), later bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Kampen. Promoveerde in 1953 op Over de zout- en vochthuishouding van geïnundeerde gronden. Was in de jaren zeventig hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Schreef vooral over bodemkundige aspecten van landaanwinning en werkte mee aan het boek In het spoor van de pioniers; 35 jaar Noordoostpolder (1977).

Noot van de redactie: Bastiaan Verhoeven woonde jarenlang aan de Waterkant in Ens in de Noordoostpolder. Ten behoeve van de Studiekring voor Ecologie en Fenologie van het Koninklijk Meteorologisch Instituut verrichtte Verhoeven vanaf 1952 waarnemingen betreffende de data van terugkeer van trekvogels. Documentatie betreffende deze waarnemingen is te vinden in het Archief Bastiaan Verhoeven bij Erfgoedpark Batavialand te Lelystad.

Alle rechten voorbehouden