Jan Willem de Zeeuw

Waterschrijver

ZL1_98465

Het wrak van een turfschip uit de 16de eeuw, gevonden in de buurt van Zeewolde. Het wrak werd in 1990 opgegraven (foto RCE).

Alle rechten voorbehouden

Zeeuw, Jan Willem de (Rijsoord 19 okt. 1921 – Wageningen 28 okt. 2007), ingenieur. Studeerde cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool in Wageningen waar hij in 1950 afstudeerde als landbouwkundig ingenieur en promoveerde op: Analyse van het afvoerverloop van gebieden met hoofdzakelijk grondwaterafvoer (1966). Was tot 1988 werkzaam bij de vakgroep Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool. Van zijn publicaties, geschreven in de periode van 1955 tot 1990, noemen we: Beschouwingen over het voorspellen van afvoerintensiteiten (1956), Hoe draineerde men honderd jaar geleden? (1960) en De Gouden Eeuw uit turf geboren (1979).

Alle rechten voorbehouden