Folkert Hellinga

Waterschrijver

Hellinga

Folkert Hellinga (bron: H.N. van Lier e.a. (red.), Een bont patroon; vijfendertig jaar cultuurtechniek. Opstellen bij het afscheid van Prof. Dr.Ir. F. Hellinga. Wageningen, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, 1981).

Alle rechten voorbehouden

Hellinga, Folkert (Utrecht 25 okt. 1917 – Wageningen 24 mei 2009), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1940 te zijn afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, tot 1942 bij de Cultuurtechnische Dienst in Utrecht en tot 1947 bij de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. Was van 1947 tot 1981 hoogleraar cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Publiceerde van 1947 tot 1988 diverse artikelen over waterhuishouding in binnen- en buitenland en na zijn pensionering: 'De vlotvaart op de Rijn' (1994). Ref.: WID5, WWN1.

Alle rechten voorbehouden