Hendrik Blink

Waterschrijver

Prof_Dr_Hendrik_Blink

H. Blink (Webringreestdal.nl, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11713717).

Blink, Hendrik (De Wijk 12 febr. 1852 - Den Haag 26 dec. 1931), geograaf, hoogleraar. Studeerde voor onderwijzer, later voor leraar in de staatswetenschappen en in de geografie. Promoveerde in 1887 te Straatsburg en was leraar te Harlingen, Rotterdam en Nieuwer Amstel. Werd de grondlegger van de economische geografie in Nederland; doceerde tot 1923 te Leiden, Rotterdam en Wageningen. Oprichter van het Tijdschrift voor Economische Geografie en van Vragen van den Dag, waarin hij vele honderden artikelen heeft geschreven w.o. 'De Zuiderzee, haar ontstaan en de plannen tot droogma­king' (1892). Van zijn boeken noemen we: Van de Eems tot de Schelde (4 dln., 1902-1905), Woeste gronden, ontginningen en herbebossching van Nederland (1929) en Een tijds- en levensbeeld 1852-1932 (autobiografie, postuum verschenen in 1932). Zie ook: W.E. Boerman, Roelof Schuiling. Ref.: BWN3, HJ, WP7.

Alle rechten voorbehouden