Willem Everhard Boerman

Waterschrijver

Prof._dr._W.E._Boerman,_1928

W.E. Boerman in 1928 (afbeelding uit 'Historisch Genootschap Roterodamum', nr. 3 september 2013, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43515798)

Boerman, Willem Everhard (Arnhem 27 mei 1888 - Rotterdam 18 feb. 1965), geograaf, hoogleraar. Was tot 1958 hoogleraar in de economische en sociale geografie te Rotterdam. Wordt, met zijn voorganger Hendrik Blink, beschouwd als de grondlegger van de economische geografie in ons land. Was een pionier op het gebied van de ruimtelijke ordening en ijverde voor de uitgave van de Atlas van Nederland (1963 e.v.). De University of Durham te Newcastle verleende hem een eredoctoraat. Van zijn vele publicaties vermelden we slechts Primaire waterwegen in Zuid-Holland (1941), de biografie Roelof Schuiling (1941) en De Lopikerwaard (2 dln.; 1950). Ref.: BJ66, HJ, WID5-6, WP7, WWN63.

Alle rechten voorbehouden