Nikolaas Anthony Marinus van den Thoorn

Waterschrijver

VdThoorn1

(bron: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:2957031:mpeg21:0001, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142401910)

Thoorn, Nikolaas Anthony Marinus van den (Zierikzee 17 juni 1851 – Den Haag 13 juni 1929), ingenieur. Was van 1878-1916 in dienst van Rijkswaterstaat, tot 1891 met standplaats Goes, tot 1898 Amsterdam, daarna Leeuwarden en tot 1906 Den Haag als Ingenieur voor de Groote Rivieren. Van 1906-1916 was hij Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland. Schreef: De verdediging der kanaal- en dijksbeloopen van het Merwedekanaal in de slappe veengronden tusschen Amsterdam en Maarssen (1893) en Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust, uitgebracht 1912 (met J.C. Ramaer en Hendrik Wortman; 1915). Ref.: ING 1929 pA295.  

Alle rechten voorbehouden