Klaas van Til

Waterschrijver

Hulhuizen Waal

De bocht van Hulhuizen met betonning en scheepvaart op de Waal, 1996 (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs).

Alle rechten voorbehouden

Til, Klaas van (Alkmaar 23 nov. 1914 - Arnhem 3 juni 1998), ingenieur. Werkte, na in 1939 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, tot 1941 bij het Waterloopkundig Laboratorium. Was de rest van zijn werkzame leven in dienst van Rijkswaterstaat bij de Directie Bovenrivieren te Arnhem, gespecialiseerd in zandtransportberekeningen. Volgde in 1958 E.M.H. Schaank op als Hoofdingenieur-Directeur en als Rijnvaartcommissaris bij de Hoofddirectie van de Waterstaat in Den Haag. Werd op zijn beurt in 1978 als zodanig opgevolgd door Daan Vreugdenhil. Schreef, als deskundige op het gebied van de Nederlandse bovenrivieren, daarover diverse rapporten en artikelen w.o. Algemeen overzicht van de Rijnkanalisatie (1961) en De verontreiniging van Boven-Rijn en Waal (1973). Zie ook: Piet Blokland en E.M.H. Schaank.

Alle rechten voorbehouden