Adrianus Déking Dura

Waterschrijver

139.Déking Dura.300

Déking Dura, Adrianus (Dordrecht 12 aug. 1849 - Amsterdam 28 nov. 1919; begraven in Den Haag), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de Polytechnische School te Delft, als opzichter bij de waterstaat in Friesland, daarna te Zaltbommel en Zwolle. Was van 1882 tot 1906 hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat van Overijssel. Schreef o.m. Verbetering van de kleine rivieren (1887) en Het regime van de kleine rivieren in Overijssel (1889), beide over de Overijsselse Vecht. Was bestuurslid van het KIVI en lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Werd in Amsterdam overreden door een tram. Zie ook: Joan Pieter Hofstede. Ref.: C. v. Heel, 'Ir. Adrianus Déking Dura, 1849-1919' (1982), ING 1919 n49 p919, ING 1920 n13 p221-225.

Alle rechten voorbehouden