Daniel Vreugdenhil

Waterschrijver

Waterradmolen Borculo 20038323 RCE

Waterradmolen in Borculo (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23430762).

Vreugdenhil, Daniel * (roepnaam: Daan; Delft 2 juni 1927 - Velp 6 juni 1997), ingenieur. Was, na in 1952 te zijn afgestudeerd in de weg- en waterbouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft, werkzaam bij Rijkswaterstaat in de directies Limburg, Gelderland, Zuid-Holland, Benedenrivieren en Bovenrivieren, in beide laatste als Hoofdingenieur-Directeur. Was daarnaast Rijnvaartcom­missaris bij de Hoofddirectie van de Waterstaat in Den Haag. Schreef artikelen over o.m. oude scheepvaartkanalen, waterradmolens en waterkracht in Nederland en enkele biografiëen; een selectie hieruit werd postuum uitgebracht in Grepen uit de waterstaatsge­schiedenis (2000), waarin ook in het kort zijn levensloop. Zie ook: Klaas van Til.

Alle rechten voorbehouden