Roelof Schuiling

Waterschrijver

519.Schuiling

Schuiling, Roelof (Anloo 27 mei 1854 - Deventer 21 juni 1936), leraar, geograaf. Begon als onderwijzer, was daarna hoofd van een school te Wildervank. Had grote belangstelling voor landschap en natuur, werd als vijfentwintigjarige leraar aardrijkskunde aan de Rijkskweekschool te Deventer. Kreeg grote bekendheid door zijn schoolatlassen en schoolwandplaten. Wordt, met A.A. Beekman en Hendrik Blink, beschouwd als vernieuwer van het toenmalig onderwijs in de aardrijkskunde. Zijn levenswerk is Aardrijkskunde van Nederland (1884) dat zes verbeterde herdrukken kent; de laatste getiteld Nederland, handboek der aardrijkskunde (2 dln., 1934-1936) met supplement van zijn leerlingen H.J. Moerman en G.J.A. Mulder. Ref.: AWN3, W.E.  Boerman: ‘R.Schuiling’; in: Geogra­fische Bijzonderheden p1-15 (1924), BWN3, NDV 1955 p16-17.

Alle rechten voorbehouden