Hendrik Schoorl

Waterschrijver

514.Schoorl

Schoorl, Hendrik * (roepnaam: Henk; Den Helder 1 feb. 1920 - Hillegom 10 dec. 1997), historisch-geograaf (autodidact). Werkte, na zijn opleiding aan de kweekschool, overwegend in de bloembollenhandel. Verrichtte jarenlang diepgaand archief- en literatuuronderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Kop van Noord-Holland, waarvoor de Universiteit van Amsterdam hem in 1990 een eredoctoraat verleende. Schreef o.m. Zeshonderd jaar water en land (1973) en 't Oge (1979) alsmede een aantal verspreide geschriften bijeenge­bracht onder de titel Kust en Kaart (1990). Ref.: HGT 1990 n1 p34, HGT 1998 n2 p69-70, LW 1973 n4 p36, Waddenbulletin 1997 n1 p20-22, WH 1998 n1 p35-37.

Alle rechten voorbehouden