Gozewinus Acker Stratingh

Waterschrijver

Eems Dollard

Vergezicht van de Eems-Dollard estuarium, 1995 (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs).

Alle rechten voorbehouden

Acker Stratingh, Gozewinus * (Adorp 25 maart 1804 - Groningen 22 okt. 1876), medicus, leraar. Studeerde geneeskunde in Groningen en promoveerde aldaar in 1828. Vestigde zich als arts in Groningen en schreef, met zijn studievriend Rembertus Westerhoff, Natuurlijke historie der provincie Groningen (1839). Zijn grote belangstelling voor natuur en geschiedenis resulteerde voorts in o.m. Aloude staat en geschiedenis des vaderlands (1847) en De Dollart of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems (met G.A. Venema; 1855; in 1979 heruitgegeven door de Landelijke Ver. tot Behoud van de Waddenzee). Was van 1842 tot 1865 leraar aan de landhuishoud­kundige school te Haren. Ontving in 1850 van de Universiteit van Groningen een eredoctoraat in de wis- en natuurkunde. Ref.: BNE, GE, H.O. Feith, 'Levensschets van Dr. Gozewinus Acker Stratingh' (1877), NBW3, NGE.

Alle rechten voorbehouden