Simon Petrus Rietema

Waterschrijver

Westeremdermaar_in_de_bedding_van_de_Fivell

De Westeremdermaar, een maar (waterloop) tussen de Lopster Wijmers en het dorp Westeremden, volgt voor een deel de bedding van de Fivel (Door Roepers - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36022038).

Rietema, Simon Petrus (Leens 7 sep. 1862 - Groningen 21 juni 1925), arts, regionaal historicus. Was vele jaren werkzaam als huisarts in Uithuizermeeden. Schreef, vanuit zijn grote belangstelling voor de historische geografie van de provincie Groningen, diverse artikelen w.o. ‘De voormalige Fivelboezem en de geschiedenis zijner bedijking’ (1903), ‘Over wierden en dijken, schets eener geschiedenis van de Noordzeekust tusschen Lauwerszee en Eems’ (1914), ‘Het Aduarderdiep en de Aduarderzijl’ (1924) en ‘Het Westerkwartier van de provincie Groningen’ (1925). Ref.: NGE.

Alle rechten voorbehouden