Jan van Dam den Bouwmeester

Waterschrijver

Den Helder kaart

Kaart van het Nieuwe Diep aan Den Helder, aantonende de aldaar gemaakte werken tot formering van een veilige haven voor oorlogsschepen, z.j. (Batavialand, collectie Technisch Bureau Zuiderzeevereeniging).

Alle rechten voorbehouden

Dam den Bouwmeester, Jan van (Benthuizen 4 mrt. 1813 – Den Haag 18 jan. 1861), onderwijzer. Was onderwijzer in Den Haag, Hazerswoude en sinds 1841 tevens installateur (kostschoolhouder) in Den Helder. Schreef daar enkele boeken waaronder: Beschrijving van Den Helder met het Nieuwe Diep en Huisduinen (1847).

Alle rechten voorbehouden