Gerardus Cornelis Maarleveld

Waterschrijver

Rode Klif

Monument op Het Rode Klif ter herdenking van de Slag bij Warns van 1345. Het Rode Klif is een keileemopduiking van tien meter hoog met een steile wand ten zuidoosten van Stavoren bij Scharl in Friesland (Batavialand, collectie Joost de Jong)

Alle rechten voorbehouden

Maarleveld, Gerardus Cornelis (Apeldoorn 8 juni 1916 – Ede 22 mrt. 1995), fysisch geograaf, hoogleraar. Studeerde geografie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en promoveerde daar op: Grindhoudende midden-pleistocene sedimenten (1956). Schreef in de periode van 1949 tot 1974 diverse rapporten en artikelen waaronder: Grindrijke strandwallen langs de oostrand van de voormalige Zuiderzee (1957). Werd in 1966 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen, waar hij onder meer leiding gaf aan de totstandkoming van de Geomorfologische kaart van Nederland (1975-1990).

Alle rechten voorbehouden