David Jacobus Hissink

Waterschrijver

269.Hissink

Hissink, David Jacobus (Kampen 22 okt. 1874 - Haren 17 jan. 1956), bodemschei­kundige. Werkte, na in 1899 te zijn afgestudeerd en gepromoveerd in de scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam, korte tijd als leraar scheikunde in Den Helder. Was tot 1916 werkzaam bij verschillende landbouwkundige proefstations, daarna tot 1939 directeur van het Bodem­kundig Instituut te Groningen. Schreef zeer vele artikelen in bodemkundige, chemische en landbouwkundige tijdschriften en rapporten zoals 'De bodemkundige gesteldheid van de achtereenvolgens ingedijkte Dollardpolders' (1935) en 'De humus- en stikstofgehalten van de ingepolderde gronden in de voormalige Zuiderzee' (1954). Ref.: WID5-6.

Noot van de redactie: bij Erfgoedpark Batavialand is archiefmateriaal van D.J. Hissink te raadplegen. De plaatsingslijst vindt u hieronder. 

Alle rechten voorbehouden