De geologische kaart van Schokland

1 geïnteresseerde

Rein Koopstra had al op school een grote belangstelling voor geschiedenis en aardrijkskunde. Het werk bij de afdeling Bodemkunde in de Noordoostpolder was hem dan ook op het lijf geschreven.

Rein Koopstra over de geologie van Schokland

Ik weet nog wel, een groot deel van de Noordoostpolder was al grotendeels in kaart gebracht. De bodem was ook al in kaart gebracht. Het hoofd van de afdeling Bodemkunde was Wiggers, die was dus bezig met zijn promotieonderzoek over de wordingsgeschiedenis van de Noordoostpolder. Daar moest ook nog wel wat aan gedaan worden, daar werd ik meteen bij ingeschakeld. Ik moest kaarten tekenen. Ik kreeg een heel mooie kaart van Schokland, dat weet ik wel, met de dijken rondom Schokland met een jaartal er in. Dat was bij wijze van spreken.

Wat het precies geweest is weet ik niet, maar in elk geval, je had het eiland Schokland met de afkalving. En met die lijnen kreeg ik het idee er bij, jongens, hoe heeft het gezeten? En Wiggers vertelde daar uiteraard ook van en toen heb ik Siem de Vries opgevolgd. Siem, die was al een aantal jaren bij de dienst. Hij was ook een geoloog min of meer, in elk geval met interesse voor de bodem. En die ging toentertijd emigreren, naar Australië geloof ik ja. En die functie kwam toen vrij en Wiggers had er wel ideeën bij dat ik dat mocht doen. Ik was bij de Bodemkunde, maar op die manier ging ik meer de richting op van de geologie hè. Dus de interesse was er wel en die interesse werd meteen goed bediend toen ik bij de dienst kwam.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Rein Koopstra door Nico de Jong, 5 oktober 2011.

Alle rechten voorbehouden

Media