Rein Koopstra

Rein Koopstra (Nijeholtpade, 1931) kwam na de MULO en de Landbouwwinterschool op 12 oktober 1953 in dienst bij de Directie Wieringermeer als karteerder en opzichter bodemkunde. Hij heeft onderzoek gedaan naar de afkalving van de bodem rond Schokland en heeft meegewerkt aan de onderwaterkarteringen voor de drooglegging van Oostelijk Flevoland. Sinds 1991 is Rein Koopstra gepensioneerd. Tegenwoordig woont hij in Wolvega.