Johannes Smit

Waterschrijver

afe956d2-745e-11e6-947d-2d041c0742a7

Smit, Johannes (roepnaam: Jo; Midsland 24 mrt. 1916 – Formerum 30 april 1991; begraven in Midsland), onderwijzer, journalist, publicist. Begon als onderwijzer, later ook als leraar aan de hogere zeevaartschool, in West-Terschelling. Was van 1953-1959 hoofd van de Regionale Omroep Noord in Groningen, daarna journalist in Leeuwarden voor Het Vrije Volk. Van 1961-1978 was hij directeur van VARA-Radio in Hilversum. Schreef van 1952-1984 talloze artikelen, overwegend in het Fries, maar ook in het Midslander dialect. Ontving in 1963 de Gysbert Japicx-prijs. Van zijn publicaties noemen we: Terschelling brandt: 1666 (met K. de Vries; 1966) en Terschellinger getij (1972) over de geschiedenis en bijzonderheden van Terschelling. Ref.: EF; Leeuwarder Courant 30 april 1991.

Alle rechten voorbehouden