Reinder Jakobus de Stoppelaar

Waterschrijver

551.de Stoppelaar

Stoppelaar, Reinder Jakobus (Taekema) de (Ureterp 22 aug. 1873 - Enschede 15 apr. 1948), predikant, natuurkenner. Studeerde theologie in Leiden en Amsterdam. Was doopsgezind predikant in Oost- en West-Graftdijk en van 1911 tot 1938 te Warga. Was een fervent natuurliefhebber van het waterlandschap i.h.b. kenner en beschrijver van de Oude Venen tussen Eernewoude en Grouw. Trok veel op met collega A.L. Broer. Kreeg grote bekendheid door zijn natuurschetsen in de tijdschriften Het Vaderland, Haagsche Post, De Wandelaar en Onze Aarde. Schreef vele boeken over het waterland w.o. Op Frieslands wijde wateren (1932) en Een jaar natuurleven (met J.P. Strijbos en A.B. Wigman; 4 dln., 1934). Ref.: BLP, EF, IBV, NP 1987.

Alle rechten voorbehouden