Rinke Tolman

Waterschrijver

Tolman

Tolman, Rinke (Oosterzee 25 mei 1891 - Amersfoort 12 mrt. 1983; begraven te Soest), publicist, natuurkenner. Werkte, na een niet-voltooide opleiding aan de kweek­school in Groningen, als redacteur bij verschillende dagbladen en tijdschriften op het gebied van de natuurhistorie en was oprichter van het tijdschrift De Wandelaar. Was gehuwd met dichteres Käthe Mussche (1893-1982). Tolman was een kenner van water- en weidevogels, m.n. van de kievit. Vertaalde diverse buitenlandse boeken en artikelen en schreef zelf o.m. De Friesche meren (1913), Zwervend langs de Zuidwal (1949) en Landschappen en seizoenen (1950). Ontving in 1960 de Heimans en Thijsse Prijs en werd in 1971 tot ereburger van Soest benoemd. Zie ook: Jac.P. Thijsse. Ref.: BJ84, EF, EW, HLR, IBV, PIR, PKN, WID5-6, Geert Aeilco Wumkes, Rinke Tolman en Ids Wiersma (1917), WWN63.

Alle rechten voorbehouden