Henk Nieswaag

Henk Nieswaag werd in 1974 lid van de Adviesraad van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' namens het Progressief Akkoord Lelystad.