Ernst Cramer

Ernst Ariël Cramer, geboren in 1960, vestigde zich in 1985 met zijn vrouw vanuit Amersfoort in Zeewolde.

Cramer werkte eerst in allerlei technische en commerciële functies in het bedrijfsleven alvorens hij fulltime de politiek in ging.

In 1994 werd Cramer lid van de gezamenlijke fractie van GPV, RPF en SGP in de gemeenteraad van Zeewolde (hij was lid van eerstgenoemde partij). In januari 2001 werd hij wethouder namens de ChristenUnie (die partij was in 2000 ontstaan door een fusie van GPV en RPF). Cramer had als wethouder onder meer ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, recreatie en toerisme, financiën, en het grondbedrijf in zijn portefeuille. Cramer bleef tot december 2004 wethouder. 

In 2006 werd Cramer lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie, een functie die hij tot 2010 bekleedde. 

Tegenwoordig is Cramer werkzaam als manager bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij woont nog altijd in Zeewolde.