Toon de Wit

Anton J. (Toon) de Wit wordt in 1927 geboren in Bodegraven. Zijn vader had een veehoudersbedrijf annex kaasmakerij. In 1951 vertrok De Wit naar de Noordoostpolder om landarbeider te worden in dienst van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken).

Nadat het werk in de Noordoostpolder min of meer was afgerond, vertrok De Wit naar Oostelijk Flevoland, waar hij landbouwkundig opzichter werd. Aanvankelijk woonde hij in Roggebotsluis. Later kreeg hij een eigen landbouwbedrijf aan de Botweg bij Biddinghuizen.

In 2011 legde De Wit zijn ervaringen vast in het boek Wanneer de polder vonken slaat. Het pioniersleven van Anton J. de Wit in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland (1951-1965), een uitgave van Uitgeverij De Twaalfde Provincie in Lelystad.