Meint Wiegersma

Waterschrijver

643.Wiegersma

Wiegersma, Meint (Bovenknijpe 6 dec. 1888 - Heerenveen 30 apr. 1984), leraar, natuurbeschermer. Was onderwijzer te Scharsterbrug en in Hoorn op Terschelling, sinds 1919 leraar aardrijkskunde te Drachten en Assen en sinds de oprichting voorzitter van It Fryske Gea. Schreef artikelen over aardrijkskunde en natuurbescherming w.o. 'Terschel­ling, ontstaan en ontwikkeling' (1915) en 'De geologie [van het Princehof]' (1948). Zie ook: Jacob Botke. Ref.: EF, Rinkelbollen 1987 n2-3, B. van der Veen, 'Meint Wiegersma' (1984), M. Wiegersma, Hoe ûntstie It Fryske Gea' (1978), WWN63.

Alle rechten voorbehouden