Piet Kelder (1922-2015)

Piet Kelder werd in 1922 geboren in Oost-Knollendam. Hij volgde de Middelbare Tuinbouwschool in Boskoop. Na het voltooien van zijn studie werkte hij korte tijd voor het Provinciale Waterleidingbedrijf van Noord-Holland.

In augustus 1945 trad Kelder in dienst van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). Kelder werkte op de afdeling Beplantingen van de Directie. Eén van zijn taken was het maken van ontwerpen en bestekken van het beplantingsplan voor de Noordoostpolder. Het ging hierbij zowel om erf- en wegbeplantingen als om de aanleg van de dorpsbossen en de grotere bossen in de polder. Verder hield Kelder toezicht op de uitvoering van de plannen. Ook gaf hij cursussen aan het uitvoerend personeel.

Vanaf 1962 werkte Kelder aan de beplanting langs de randmeren van Oostelijk Flevoland. Verder volgde hij in zijn vrije tijd cursussen aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Zijn docent was de landschapsarchitect en plantensocioloog prof. J.T.P. Bijhouwer, die nauw betrokken was bij de inrichtingsplannen van de Wieringermeer en de Noordoostpolder. In 1964 werd Kelder door de Bond van Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitecten officieel erkend als landschapsarchitect.

Kelder werkte tot januari 1971 in de IJsselmeerpolders. Daarna maakte hij de overstap naar Staatsbosbeheer in Noord-Holland en verhuisde hij naar Haarlem.