Piet Kelder (1922-2015)

Piet Kelder, geboren in Oost Knollendam, kwam in 1949 in Emmeloord wonen. Van 1948 tot 1962 werkte hij als landschapsarchitect mee aan de inrichting van de Noordoostpolder. Hij maakte ontwerpen voor de wegbeplanting en de erfbeplantingen van boerderijen. Vanwege zijn plantensociologische achtergrond had hij veel kennis van het groen in de polders.