Adolf Ypey

Waterschrijver

800px-Adolphus_Ypey

A. Ypey (Door Gerrit Adriaan Josèphe, Ludwig Gottlieb Portman en W. van Vliet, RKD, IB-nummer 2005944, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70549017).

Ypey, Adolf (Franeker 14 juni 1749 - Leiden 27 feb. 1820), medicus, hoogleraar. Vestigde zich, na zijn studie wijsbegeerte en medicijnen in Franeker, in 1769 als arts aldaar. Had een zeer brede belangstelling, werkte ook als lector in de botanie, medicijnen en anatomie en sinds 1788 als hoogleraar in de scheikunde en medicijnen te Franeker en sinds 1813 te Leiden. Schreef o.m. Verhandeling over de zeedijken in het algemeen en die der Vijfdeelen in het bijzonder (1777) en Verhandeling over de Texelsche zeegaten (1784). Ref.: EF, NBW5.

Alle rechten voorbehouden