Rutger Kuiper

Rutger Kuiper (Nieuw Buinen, 1932) kwam in de winter van 1950-1951 met zijn ouders naar Marknesse. Zijn vader pachtte in 1952 een boerderij in de Noordoostpolder. Rutger ging werken bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, eerst als landarbeider en grondwerker, later als landbouwkundig opzichter. Aan de schop had hij nooit een hekel, want hij was geïnteresseerd in de geschiedenis van de polderbodem en zag bij elke schep de grondlagen.