Gerrit Polman

G.K.R. (Gerrit) Polman werd in 1941 geboren in Bolsward. Zijn vader, dr. A.D.R. Polman, was daar dominee. In 1950 verhuisde de familie Polman naar Kampen, omdat dr. Polman was benoemd tot hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken (synodaal). 

Gerrit Polman studeerde cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, waar hij afstudeerde bij prof. dr. ir. R.H.A. van Duin, lid van de directie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). In 1970 trad Polman in dienst van de RIJP, waar hij zich bezig hield met natuurontwikkeling.