“Wat doe ik hier eigenlijk in die polder?”

Moeilijke beginjaren in Zeewolde

Bas Bouma vestigde zich in 1982 als agrarisch agent in Zeewolde. Het plattelandsgebied was jong en de woonkern Zeewolde had nog maar weinig inwoners. De pioniersjaren waren voor veel mensen moeilijk, zegt Bas Bouma:

Akkerland in Zeewolde

Ontginning van het akkerbouwgebied rond de toekomstige kern van Zeewolde, jaren zeventig (foto Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders).

Alle rechten voorbehouden

Mensen die hier kwamen, hadden voordat ze een huis en een schuur hadden, vaak nog een caravan. De pionier zat dan in de caravan. Dan zeiden ze in het voorjaar, als het een slecht voorjaar was:

“Wat doe ik hier eigenlijk in die polder!! Het is hier zo kaal en er staat hier geen boom!”

“Ach man," zei ik dan, “die bomen komen vanzelf wel, hè?” Dan ging je gewoon weer zeggen dat het weer goed zou komen allemaal.

Ik heb een goed gevoel over de hele uitgifte van die polder. Het omgaan met de boeren, ja…

Alle rechten voorbehouden