Bas Bouma

Bas Bouma werd in 1938 geboren in Niekerk, een dorp in de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen. In 1966 vertrok hij naar de gemeente Noordoostpolder, waar hij in dienst trad bij dhr. Scheele, vlascommissionair en bietenagent.

In 1978 werd Bouma zelfstandig bietenagent. In 1982 kreeg hij een agentschap in Zuidelijk Flevoland, waarna hij naar Zeewolde verhuisde. Hij werkte onder meer voor de conservenfabriek Jonker Fris en voor de Centrale Suiker Maatschappij. Verder had hij een eigen boerenbedrijf en een vlasfabriek. Bouma is ook nog een tijdje tarwe-agent geweest. 

Bouma woont nog steeds in Zeewolde.