Piet Nell

Pieter (Piet) Nell werd in 1940 geboren in Harmelen. In 1967 vestigden hij en zijn vrouw Corrie zich in de buurt van Dronten, waar ze een fruitteeltbedrijf pachtten. In 1982 verhuisden zij hun bedrijf aan de Roerdompweg in Zeewolde. 

Nell woont nog altijd aan de Roerdompweg.