A.C. van der Vliet

A.C. (Ad) van der Vliet werd in 1929 geboren in Loenen aan de Vecht. Hij werkte lange tijd als gemeenteambtenaar in diverse gemeenten, onder meer Zutphen. In 1962 trad hij in dienst van de nieuwe gemeente Noordoostpolder, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor algemene zaken, onderwijs, en personeelszaken.

In 1973 trad Van der Vliet in dienst van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' (ZIJP), dat destijds verantwoordelijk was voor het openbaar bestuur in Lelystad, Zuidelijk Flevoland (drooggevallen in 1968) en het Markermeer (de beoogde Markerwaard). Hij werd benoemd tot adjunct van J.M. Lindhout, de secretaris van het openbaar lichaam ZIJP. Van der Vliet was onder meer secretaris van de Adviesraad van het gebied Almere. Toen Lelystad in 1980 gemeente werd, werd Lindhout benoemd tot gemeentesecretaris. Van der Vliet volgde hem op als secretaris van het openbaar lichaam.

In 1984 werd ook Almere een zelfstandige gemeente. Van der Vliet werd benoemd tot gemeentesecretaris, maar bleef daarnaast aan als secretaris van het openbaar lichaam ZIJP, dat na 1984 alleen nog maar bestond uit (het grootste deel van) het Markermeer en de Houtribdijk. Ook na zijn vervroegde uittreding in januari 1991 bleef Van der Vliet aan als secretaris van het openbaar lichaam ZIJP, tot aan de opheffing van dit orgaan in 1996.