J.C. de Jongh (1931-2016)

De arts Johan Cornelis de Jongh, geboren in Amersfoort, vestigde zich in januari 1963 in Dronten, een nieuwe woonkern in de polder Oostelijk Flevoland. Aanvankelijk trad hij als kamparts in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), de overheidsdienst die was belast met het in cultuur brengen van de IJsselmeerpolders. In 1964 vestigde De Jongh zich als huisarts in het gezondheidscentrum in Dronten, samen met Herman Bekius. Daar zou hij tot aan zijn pensionering blijven werken.

Het werkarchief van J.C. de Jongh is te vinden bij Batavialand. De plaatsingslijst vindt u hieronder.